Nettleiepriser gjeldene fra 01.01.2017

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Nettleiepriser gjeldene fra 01.01.2017


Det er ingen endringer i nettleien fra Nesset Kraft AS i 2017.
Nettleien fastsettes etter retningslinjer gitt av NVE.

Statlige avgifter som forbruksavgiften og ENOVA- avgiften blir fastsatt av Stortinget og
kreves inn over nettleien. Forbruksavgiften til staten økte fra 16,00 øre til 16,32 øre
per kWh for 2017.


Boliger, fritidsboliger og lignende
Priser til husholdning er inkludert forbruksavgift 16,32 øre per kWh,
ENOVA-avgift på 1 øre per kWh og 25% merverdiavgift.

Tariff                      Fastbeløp kr/år          Energi øre/kWh   
vinter
  Energi øre/kWh      
sommer
 Hovedsikring
Amp.
O4NY 3 000 63,40 63,40 0-63A 230V
0-40A 400V
O4E* 3 000 64,75 59,78 0-63A 230V
0-40A-400V
O4NE2 5 750 63,40 63,40 64-125A 230V
41-80A 400V

*Denne tariffen tilbys husholdningskunder som ønsker en variabel energipris mellom
  sommer og vinter.     
Sommer: mai-september   Vinter: oktober-aprilIndustri og næring
Prisen for næringsliv eks. mva, men inkl. forbruksavgift og Enova-avgift på kr 800/år.

Tariff                Fastbeløp kr/år
(inkl. Enova 800kr/år)    
   
                        Energi øre/kWh     
hele året
 Hovedsikring 
Amp.
O4N 3 700
49,62 0-125A 230V
0-80A 400V
O5N
Anleggsvirksomhet 
3 000
60,12
O6N
Elektrokjel
3 000
49,62
Effekttariff              Fastbeløp kr/år
(inkl. Enova 800kr/år)  
     
    Effekt-       
uttak kW
         Effekt          
kr/kW-år 
Energi øre/kWh  
hele året
O3M 3 400 <20 500 43,02
  6 600 >20<50 520 43,02
   9 600  >50<200  480 43,02
   13 600   >200  410 43,02
Skulle du ha behov for utfyllende opplysninger om våre tariffer, kan du ta kontakt med
oss på telefon 71 23 16 02 eller e-post nett@nessetkraft.no.