Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Måleravlesning

Vår Energi

Innføring av automatiske strømmålere/smartstrøm (AMS)

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Standard forbrukeravtaler for privatkunder

Her finner du standard avtaler for nettleie og tilknyting til distribusjonsnettet. Avtalene er utarbeidet av EBL i samarbeid med Forbrukerombudet, og gjelder fra 1. januar 2007.

                  

I Kraftleveringsavtalen § 1-4 om angrerett er det nevnt et "angreskjema". Dette skjemaet finnes på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets hjemmesider. For kjøp av kraft er det angreskjema B som gjelder.

Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese disse filene. Adobe Acrobat Reader kan du laste ned her: