Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Måleravlesning

Vår Energi

Innføring av automatiske strømmålere/smartstrøm (AMS)

Nyhetsarkiv
 

 
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Nesset Kraft NettVed feilmelding ring:
Vakt 24t/kundehenvendelse: 71 23 16 00
Nesset Kraft AS ut i streik:

EL&IT forbundet varsler kraftig opptrapping av streiken i energibransjen,
som har pågått siden  23. september. 
Fra mandag 24. oktober kan totalt 74 energibedrifter og 1091 ansatte over hele landet
være i streik. 

I samråd med de tillitsvalgte, forbereder også Nesset Kraft AS seg på streik.
13 av 18 ansatte vil være i streik fra mandag av.
Nesset Kraft AS er spesielt opptatt av at uforutsette hendelser som strømbrudd,
skal bli tatt hånd om under streiken. Evt. hendelser vil bli vurdert opp mot behov for
dispensasjonssøknad.

Feilmelding skal derfor meldes på telefon 71 23 16 00 som vanlig.

Les mer om bakgrunn for streiken her.
Nesset Kraft Nett består av 10 personer hvorav:
2 driftsingeniører, 2 overmontører, 5 montører og 1 vaktmester/montør.

Vår hovedbeskjeftigelse er kraftproduksjon samt bygging og vedlikehold av ledningsnettet
i vårt forsyningsområde.
Ledningsnettet består i hovedsak av ca 131 km høyspent luftlinjer, ca 33,0 km høyspent
jordkabler samt 2,6 km høyspent sjøkabel. 250 km lavspent luftlinjer og ca 66 km
lavspent jordkabler. Omkring 175 stk. fordelingstransformatorer samt 2 stk. vannkraft-
generatorer på til sammen 4,9 MW.

Innen vårt fagfelt driver vi også med salg av entreprenørtjenester.
Vi har godt kvalifisert og sertifisert personell med lang erfaring på linje- og kabeltekniske
anlegg, fra lavspent til 132kV fordelings- og overføringsanlegg samt fordelingsstasjoner
på forskjellige spenningsnivå.
De fleste av oss er sertifisert innen faggruppene H, A og L, samt innen AUS-arbeid
kl. I og II. opp til 30kV spenningsnivå.


Meisalfvatnet