Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Måleravlesning

Vår Energi

Innføring av automatiske strømmålere/smartstrøm (AMS)

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Nesset Kraft NettVed feilmelding ring: Vakt 24t/kundehenvendelse: 71 23 16 00


For driftsmeldinger: Se Nyheter

Manglende visning av strømforbruk i "Din side"!
Ved innlogging til «Din side» vil du oppleve at du ikke får se strømforbruket ditt lengre fram enn til den 9. juli. Dette skyldes problemer med å få overført de nyeste timesverdiene fra Elhub til løsningen som heter «Din side».
Nesset Kraft har alle dataene for strømforbruket ditt, men vi får altså ikke vist dem på «Din side».
Vi jobber med å få på plass en løsning, informasjon vil komme her så snart vi har mer å meddele.

Se eget strømforbruk i Elhub!
Alle i Nesset har nå fått ny «smart» strømmåler. Strømforbruket ditt sendes automatisk fra strømmåleren din til det sentrale IT-systemet som heter Elhub. 
Statnett eier og drifter Elhub, der strømforbruket til alle strømkunder i Norge skal lagres.
Herfra henter så nettselskapet og kraftleverandøren din verdiene for strømforbruket ditt, og bruker dette som grunnlag for å lage faktura til deg.
Ved å bruke «Elhub Web Plugin» får du selv tilgang til Elhub og dine egne målepunkt for strøm. Her får du oversikt over eget strømforbruk, se hvem du har som kraftleverandør og du kan også styre hvem som skal ha tilgang til dine data i Elhub.
Innlogging til Elhub skjer via ID-porten, der du må bruke MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil for å logge på. 
Elhub Web Plugin finner du HER!

                                                 


Nesset Kraft Nett består av 10 personer:
1 driftsingeniør, 3 overmontører og 6 montører.

Vår hovedbeskjeftigelse er bygging og vedlikehold av ledningsnettet i vårt forsyningsområde.
Ledningsnettet består i hovedsak av 127 km høyspent luftlinje, 33 km høyspent jordkabel,
2,6 km høyspent sjøkabel, 150 km lavspent luftlinje og 91 km lavspent jordkabel.
Vi har 185 stk. fordelingstransformatorer og to innmatingspunkter for høyspent til vårt nett:
Brandhol og Syltebø trafostasjoner.

Vi har godt kvalifisert og sertifisert personell med lang erfaring på linje- og kabelanlegg,
fra lavspent til 132kV fordelings- og overføringsanlegg, samt fordelingsstasjoner
på forskjellige spenningsnivå.
De fleste av oss er sertifisert innen faggruppene H, A og L, samt innen AUS-arbeid
kl. I og II. opp til 30kV spenningsnivå.