Nesset Kraft Nett

Skal du bygge?

Skal du grave?

Ny nettilknytning?

Felling av tre ved linja

Feilmelding - Vakt

Vilkår for Tilknytning, Nettleie

Leveringsplikt

Kraftleverandører

Måleravlesning

Vår Energi

Innføring av automatiske strømmålere/smartstrøm (AMS)

Nyhetsarkiv
 

 
Strømbrudd på Gussiåsen, feilen er utbedret
Strømbrudd Eidsøra - Fredsvika er reparert
Streik i energibransjen
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 02
Fax 71 23 16 01
Epost:nett@nessetkraft.no

  Nesset Kraft NettVed feilmelding ring:
Vakt 24t/kundehenvendelse: 71 23 16 00


For driftsmeldinger: Se Nyheter

                                                 

Nesset Kraft setter opp nettleien med 7 øre/kWh fra 1. januar 2019

Fastbeløpet er uendret.Nesset Kraft Nett består av 10 personer hvorav:
2 driftsingeniører, 2 overmontører, 5 montører og 1 vaktmester/montør.

Vår hovedbeskjeftigelse er kraftproduksjon samt bygging og vedlikehold av ledningsnettet
i vårt forsyningsområde.
Ledningsnettet består i hovedsak av ca 131 km høyspent luftlinjer, ca 33,0 km høyspent
jordkabler samt 2,6 km høyspent sjøkabel. 250 km lavspent luftlinjer og ca 66 km
lavspent jordkabler. Omkring 175 stk. fordelingstransformatorer samt 2 stk. vannkraft-
generatorer på til sammen 4,9 MW.

Innen vårt fagfelt driver vi også med salg av entreprenørtjenester.
Vi har godt kvalifisert og sertifisert personell med lang erfaring på linje- og kabeltekniske
anlegg, fra lavspent til 132kV fordelings- og overføringsanlegg samt fordelingsstasjoner
på forskjellige spenningsnivå.
De fleste av oss er sertifisert innen faggruppene H, A og L, samt innen AUS-arbeid
kl. I og II. opp til 30kV spenningsnivå.